Najbliższe wydarzenia

 

Czy dizajn to rzeczywiście biznes? Czy polski przemysł jest otwarty na współpracę z dizajnerami?

W sektorze kreatywnym można wyróżnić kilka obszarów, m.in projektantów nowych technologii, nowych produktów, usług, systemów komunikacji i wielu innych usług możliwych do komercjalizacji w polskim przemyśle wytwórczym i usługach z pożytkiem dla wzrostu zatrudnienia oraz dochodu narodowego. Współpraca przemysłu wytwórczego i usługowego z sektorem kreatywnym mogłaby przyśpieszyć rozwój gospodarczy i wpłynąć na zwiększenie wpływów do budżetu niestety w Polsce to się nie dzieje, wręcz przeciwnie widać wyraźne rozwarstwienie sektora kreatywnego i przemysłu wytwórczego, który jest naturalnym adresatem oferty sektora kreatywnego. Ten adresat to w Polsce 1,8 mln. małych i średnich firm, które najczęściej nie mają budżetów na rozwój produktów i innowacje, wiele MSP działa odtwórczo, naśladując cudze wzory. Brakuje przykładów współpracy na których MSP mogłyby się oprzeć. Creative Poland to środowisko ludzi kreatywnych, budując alianse i tworząc trwałe relacje między kreatywnymi uczymy, zachęcamy do wspólnych działań, współpracy. Ale to tylko jedna strona medalu, dostrzegamy też potrzebę projektowania relacji z biznesem, tym naturalnym właśnie odbiorcą oferty kreatywnych.
Debata to moment na pokazanie tych dwóch niezwykle ważnych i bliskich sobie partnerów, porozmawiamy jak designer widzi przedsiębiorcę, a jaki obraz designera posiada przedsiębiorca, a wszystko w obecności prawnika, który będzie korygował wyobrażenia i oczekiwania jednej i drugiej strony.

W debacie uczestniczyć będą Zdzisław Sobierajski, przedsiębiorca, przedstawiciele Instytutu Wzornictwa oraz mecenas Piotr Grodzki, który opowie w jaki sposób można zabezpieczyć prawnie strony współpracy. Debatę poprowadzi Zenona Bańkowska, Creative Poland.

Zapraszamy 25 czerwca do Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na godzinę 18:00. Networkingownia tym razem jest częścią Mazowieckich Dni Twórczości, Desingu i Innowacyjności.

Zapisy, informacje na maila contact@creativepoland.eu