Najbliższe wydarzenia

 

o projekcie

Celem CREATIVE POLAND jest tworzenie platformy, dzięki której możliwe będzie rozwijanie polskiego sektora kreatywnego, tak aby najlepiej wykorzystać talent, wiedzę i doświadczenie ludzi twórczych. Projekt prowadzony był prowadzony w terminie 01.11.2012 - 31.12.2014. Obecnie fukcjonuje Partnerstwo Creative Poland.


 

Naszym partnerem może być każda osoba oraz instytucja wspierająca ludzi, którzy w swojej pracy wyznaczają trendy i tworzą nową jakość.

W ramach Creative Poland:

  • tworzymy Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Polskiego Przemysłu Kreatywnego.

Celem partnerstwa jest skupienie ludzi, firm i instytucji wspierających polską sztukę, design, media i inne dziedziny kreatywne. Chcemy, aby nasze starania stały się wspólnym działaniem umożliwiającym większą skuteczność.

INFO W ZAKŁADCE Partnerstwo Polskiego Przemysłu Kreatywnego

  • świadczyliśmy bezpłatne usługi szkoleniowe i doradcze kierowane do przedstawicieli przemysłów kreatywnych (design, moda, architektura, muzyka, grafika itp.) zarówno firm, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Nasi doradcy i trenerzy pomagali w zaplanowaniu indywidualnej ścieżki biznesowej i służyli pomocą w opracowaniu strategii rozwoju firm uczestniczących w projekcie.

INFO W ZAKŁADCE Usługi dla przemysłu kreatywnego

  • promujemy uczestników CREATIVE POLAND w kraju i za granicą. Chcemy, by Polska była postrzegana jako kraj ludzi twórczych, a będzie to możliwe tylko pod warunkiem, że efekty ich pracy będą widoczne na całym świecie pod wspólnym znakiem wskazującym na kraj pochodzenia.

INFO W ZAKŁADCE Przemysł kreatywny