Najbliższe wydarzenia

 

partnerstwo polskiego przemysłu kreatywnego

„Być może najważniejszym osiągnięciem w budowaniu mostów współpracy jest stworzenie szerokiej sieci kooperacyjnej opartej w przeważającej części na ścisłych układach partnerskich.”

Frances Hesselbein, Lider przyszłości. Inspiracje,

Business Press, Warszawa 1997

Partnerstwo w projekcie Creative Poland to platforma współpracy pomiędzy partnerami, niezależnie od ich wiedzy i doświadczeń oraz różnic istniejących pomiędzy nimi. Partnerzy wspólnie w sposób systematyczny, trwały przy wykorzystaniu innowacyjnych metod i środków planują, projektują, wdrażają, realizują określone działania i inicjatywy. Uczestnicy Partnerstwa w dobrej wierze, w oparciu o własne zasoby działają na rzecz rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego i budowania tożsamości sektora wśród jego przedstawicieli. 

Cel partnerstwa 

Głównym celem partnerstwa jest skupienie wiedzy, doświadczenia i energii ludzi, firm i instytucji kreujących i wspierających polską sztukę, design, media i inne dziedziny twórcze, po to aby zwiększyć dynamikę rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego poprzez podnoszenie zarówno jakości współpracy między poszczególnymi podmiotami tej samej branży, pomiędzy branżami sektora kreatywnego ale także pomiędzy sektorami.

Ważną cechą partnerstwa jest współpraca partnerów na każdym etapie działań. W trakcie funkcjonowania partnerstwa tworzy się system trwałych więzi i powiązań pomiędzy partnerami. Bardzo ważnym czynnikiem, jaki wyróżnia partnerstwo, jest zaangażowanie przedstawicieli różnych branż, którzy mają potencjał animowania środowisk kreatywnych. Zależy nam aby w skład partnerstwa weszli ludzie zainteresowani rzeczywistą i efektywną, a nie deklarowaną współpracą, aby efektem działań w Partnerstwie był skumulowany i uporządkowany wysiłek lobbystyczny na rzecz rozwoju systemowej polityki wsparcia sektora kreatywnego.


Kto może być uczestnikiem partnerstwa? 

przedstawiciele branż kreatywnych, takich jak:

 • design
 • architektura
 • rzemiosło artystyczne
 • grafika
 • fotografia
 • gry komputerowe
 • muzyka
 • teatr
 • kino
 • działalność wydawnicza, poligrafia
 • moda
 • reklama

przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych, współpracujący, bądź mogący przyczynić się do rozwoju sektora kreatywnego:

 • władze samorządowe,
 • organizacje pozarządowe działające w obszarze innowacji, kultury i sztuki oraz rozwoju społeczno – gospodarczego,
 • instytucje otoczenia biznesu

Jak zostać członkiem Partnerstwa? 

Aby zostać członkiem Partnerstwa należy wypełnić deklarację przystąpienia do Partnerstwa.


Zalety Partnerstwa Creative Poland 

Jesteśmy otwarci na różnorodność, odznaczamy się dużą elastycznością w podejściu do doboru uczestników i form udziału w partnerstwie. Jedynym warunkiem jest potrzeba i chęć działania na rzecz rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego. Zachęcamy do bezpośrednich spotkań podczas konferencji i warsztatów oraz sesji tematycznych organizowanych z inicjatywy członków Partnerstwa. Nie mniej pełnoprawnym uczestnikiem Partnerstwa są osoby biorące udział w dyskusjach toczących się za pośrednictwem strony, facebooka, portali i innych mediów elektronicznych. Zapewniamy możliwość zdalnego udziału w Partnerstwie.  


Jakie są korzyści z udziału w Partnerstwie 
 • możliwość poznania ludzi z branży,
 • poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania sektora i otoczenia biznesowego,
 • okazja do promocji swoich osiągnięć,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych,
 • wspólne realizowanie nowych, dużych projektów,
 • budowa własnego potencjału,
 • wpływ na kierunki rozwoju sektora,
 • wspólne budowanie strategii rozwoju sektora.   

Rola partnerstwa 
 • Identyfikacja zasobów sektora,
 • Rozwój partnerskich relacji,
 • Budowa tożsamości sektora,
 • Kreowanie kierunków rozwoju,
 • Stworzenie systemu komunikacji pomiędzy partnerami,
 • Promocja twórców i produktów na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze biznesowym,
 • Opracowanie postulatów lobbystycznych na rzecz sektora kreatywnego.

Różne wymiary Partnerstwa 

Ważnym atrybutem uczestnictwa w partnerstwie powołanym w projekcie CREATIVE POLAND jest podnoszenie kompetencji zawodowych przedsiębiorców sektora kreatywnego oraz umiejętności zarządzania i animowania środowisk w kierunku rozwoju sieci współpracy. Oferta usług została przygotowana w odpowiedzi na przeprowadzoną diagnozę sektora oraz sugestie zgłaszane przez uczestników projektu Salon Artystów Rzemiosła. Z uwagi jednak na dynamikę zmian w obszarze społeczno – gospodarczym oraz różnorodność potencjalnych uczestników, projekt zakłada dużą elastyczność w dopasowaniu tematów i poziomu udzielanego wsparcia do zgłaszanych na bieżąco potrzeb.

Bezpośrednie wsparcie to tylko część projektu, zapraszając Państwa do udziału w Partnerstwie otwieramy debatę o obszarach, możliwościach i kierunkach rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego. Nie uciekamy od rozmów o bolączkach i ograniczeniach wręcz zapewniamy, że podejmiemy próbę zebrania wszystkich głosów i stworzenia forum o możliwościach ich rozwiązania. Dyskusja będzie się toczyła podczas konferencji, warsztatów, spotkań organizowanych w projekcie ale też w formule, którą Państwo jako uczestnicy zgłosicie. Zależy nam na szerokiej reprezentacji sektora i tematach, które są bliskie Państwu, a takie tematy jedynie Państwo jako uczestnicy rynku i przedstawiciele sektora możecie zgłosić, a my jako organizatorzy zobowiązujemy się wprowadzić w nurt dyskusji publicznej.

W wyniku pracy Partnerstwa powstanie dokument pod nazwą Strategia rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego zapraszamy do aktywnego udziału w pracach, zgłaszania własnych postulatów i wysłuchania innych, równoprawnych uczestników rynku.

Zapraszamy do współpracy.